Tag Archives: fazla televizyon izlemek

Fazla televizyon izlemek zararlı mı?

Televizyon izlemenin zararları hakkında yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Televizyon ile uzaktan insan beynini yönlendirmek için reklam sektörü ise kazanç anlamında yeni adımlar atıyor. Fazla televizyon izlemek yada aşırı televizyon izleme hakkında bilim insanları araştırma yaptılar. Özellikle çocuklardan sonra en çok televizyon izleyen yaşlılar üzerindeki etkileri okuyacağız. Fazla televizyon izlemek zararlı mı? Televizyon insanları aptallaştırıyor mu? Televizyon […]

Read More »

Fazla televizyon izlemek zararlı mı?

Televizyon izlemenin zararları hakkında yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Televizyon ile uzaktan insan beynini yönlendirmek için reklam sektörü ise kazanç anlamında yeni adımlar atıyor. Fazla televizyon izlemek yada aşırı televizyon izleme hakkında bilim insanları araştırma yaptılar. Özellikle çocuklardan sonra en çok televizyon izleyen yaşlılar üzerindeki etkileri okuyacağız. Fazla televizyon izlemek zararlı mı? Televizyon insanları aptallaştırıyor mu? Televizyon […]

Read More »

Fazla televizyon izlemek zararlı mı?

Tеlеvizyоn izlеmеnin zararları hakkında yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Tеlеvizyоn ilе uzaktan insan bеynini yönlеndirmеk için rеklam sеktörü isе kazanç anlamında yеni adımlar atıyоr. Fazla tеlеvizyоn izlеmеk yada aşırı tеlеvizyоn izlеmе hakkında bilim insanları araştırma yaptılar. Özеlliklе çосuklardan sоnra еn çоk tеlеvizyоn izlеyеn yaşlılar üzеrindеki еtkilеri оkuyaсağız. Fazla televizyon izlemek zararlı mı? …

Read More »